Stichting Boekenwerk is een brug naar de arbeidsmarkt. Wij bieden arbeidstraining in een arbeidsmatige setting. Werk geeft mensen immers een zinvolle daginvulling, financiële onafhankelijkheid en de mogelijkheid zich te ontplooien.                                                                                                                                                            Stichting Boekenwerk, Magazijn, home

Doelgroep

Deze stichting is opgezet ten behoeve van mensen met een vorm van autisme (ASS) en een gemiddelde/hoge intelligentie en voor mensen met een vergelijkbare begeleidingsbehoefte. Schoolverlaters en volwassenen die geen aansluiting vinden binnen (huidige) opleiding of werk, krijgen bij Stichting Boekenwerk de mogelijkheid zich binnen een veilige setting te oriënteren op toekomstmogelijkheden wat betreft scholing en arbeid.Keurmerk Blik op Werk Stichting Boekenwerk