Corona maatregelen

Omdat de besmetting met het Covid 19 virus nog niet uit de wereld is, vraagt dit nog steeds aanpassingen op de werkplek. 


We willen alle mogelijke middelen inzetten om zoveel mogelijk onze deuren open te houden voor mensen om de arbeidstraining te volgen. Daarnaast is van belang het contact te onderhouden waarmee we continuïteit willen bieden in de sociale participatie. 

We merken dat de meeste deelnemers weer de stap naar buiten kunnen zetten en ook weer meerdere dagdelen per week willen komen.


Lees hier verder...


Stichting Boekenwerk is een brug naar de arbeidsmarkt. Wij bieden arbeidstraining in een bedrijfsmatige setting. Het middel wat we hiervoor gebruiken is het verkopen van tweedehands boeken via een webshop. Deze verkoop heeft geen commercieel doel, daardoor worden er geen eisen gesteld aan tempo of prestatie. Hierdoor krijgt iedereen de kans te ontdekken op welke manier de persoonlijke kwaliteiten tot zijn recht komen.

Klik HIER om een .pdf-bestand te downloaden met nog wat extra informatie.

Doelgroep

Deze arbeidstraining is opgezet voor mensen met een hoge(re) intelligentie en een vorm van autisme (ASS) of een vergelijkbare begeleidingsvraag. Schoolverlaters en volwassenen die geen aansluiting vinden binnen (huidige) opleiding of werk, kunnen zich bij Stichting Boekenwerk (opnieuw) oriënteren op toekomstmogelijkheden wat betreft scholing en arbeid.