Aanmelden bij Stichting Boekenwerk

Voor een kennismakingsgesprek of orientatie kunt U direct contact opnemen met Stichting Boekenwerk, ga naar https://www.stichtingboekenwerk.nl/contact/

Aanmelden via:

U kunt in aanmerking komen voor een traject bij Stichting Boekenwerk als u

–> Een uitkering ontvangt van de Gemeente in uw woonplaats, benader uw contactpersoon van de uitkering. Via WIJ Eindhoven kunt u contact opnemen met een generalist om samen te bekijken of een traject bij Boekenwerk passend is.

–> Een uitkering ontvangt van het UWV,-Ziektewet,-Wajong of-WIA. Benader uw arbeidsdeskundige

–> U bent gestopt met uw opleiding en u heeft (nog)geen startkwalificatie niveau 2, benader uw gemeente, afdeling leerlingzorg plus.

Arbeidstraining bij Stichting Boekenwerk heeft mogelijkheden voor trajecten: “werkfit maken” en “naar werk” vanuit het UWV.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden via PGB/ AWBZ, begeleiding groep.