In de praktijk kennen we drie fases op weg naar werknemerschap.


Eerste fase: DAGBESTEDING. Dit komt overeen met fases 1,2 en 3 van de ZRM

kenemerken deelnemer: 

 • Werken op afgesproken tijden passend bij de individuele wensen en mogelijkheden. Werkt, indien nodig, minder dan 12 uur per week.
 • Komt vanuit stilstand/grote afstand in activiteiten buitenshuis of naar de arbeidsmarkt.
 • Nauwe samenwerking met het netwerk van de deelnemer is nodig om deelnemer actief betrokken te blijven houden.

Werkzaamheden worden aangeboden uit vier verschillende beroepssectoren: Logistiek / Creatief en marketing / (financiële) administratie en Facilitair.

Kenmerken van taken zijn:

 • Eenvoudige, repeterende taken.
 • Individueel uitvoerbaar.
 • Instructie is zowel mondeling als schriftelijk (digitaal) leverbaar.
 • Taak is binnen een dagdeel af te ronden zodat resultaat zichtbaar is.
 • Ophalen cq inhalen van boeken.
 • Uitzoeken van boeken.
 • Restaureren van boeken.
 • Fotograferen van boeken.
 • Invoeren van gegevens.
 • Publiceren op website.
 • Inpakken boeken.
 • Verzendklaar maken van boeken.
 • Naar postkantoor/brievenbus.
 • Internet marketing activiteiten.
 • Ondersteuning in de facilitaire dienstverlening: koffie/thee/lunch.
 • Maken van tags.
 • Lamineren.

Met deze taken krijgen we inzicht in competenties zoals: taakgerichtheid, concentratie, plannen van werkzaamheden, kwaliteitsbewust zijn, op tijd komen, communicatieve vaardigheden, thuis organisatie om aanwezig te kunnen zijn ( fiets in orde, regelen van vervoer) bij Boekenwerk.

Aandacht van de begeleiding ligt op het zich veilig voelen van de deelnemer bij stichting Boekenwerk. We stellen nog weinig eisen aan; op tijd komen, door werken, in de pauze met anderen verhouden. We bieden de mogelijkheid aan deelnemers om zelf voorwaarden te stellen aan het gevoel van veiligheid ( telefoon bij je houden), wel proberen we deze in de lijn van onze afspraken met andere deelnemers te plaatsen en de deelnemer uit te nodigen zich te conformeren aan de algemene afspraken. De taken die we aanbieden zijn klein en overzichtelijk zodat resultaat wordt bereikt. Er is veel positieve feedback op uitgevoerde taken.


Tweede fase: WERKNEMERSVAARDIGHEDEN. ZRM: trede 3,4 en 5

Kenmerken van de deelnemer:

 • Schoolverlaters/werknemers.
 • doorstromers uit fase “dagbesteding”.
 • Werkt 12 uur per week of meer.
 • Netwerk en Stichting Boekenwerk zijn bekend met elkaars werkwijze en doelstelling.

Werkzaamheden worden aangeboden uit vier verschillende beroepssectoren: Logistiek/Creatief en marketing/(financiële) administratie en Facilitair.

Taken meer gericht op werknemerschap: Kenmerken van deze taken zijn:

 • Overleg is nodig.
 • Samenwerking is voor de hand liggend. (hoeft niet)
 • Digitaal aangeleverde instructie.
 • samenwerken/opdrachten accepteren van ervaren deelnemer
 • lange- termijn denken.

Behalve bovenstaande taken, worden nu ook taken aangeboden als:

 • Website bouwen.
 • Internet marketing beleid.
 • Bouwen van formulieren etc.
 • Reclame folders/ brochures.
 • Creatieve taken.
 • Kantine werkzaamheden.
 • (email/telefonisch)overleg met koper.

Bij de uitvoering van deze taken krijgen we inzicht in competenties zoals: planning, overleg, samenwerking, initiatief, creativiteit, lange termijn planning ( verder dan een dag denken). Er is een voorkeur voor een bepaalde beroepssector inzichtelijk gemaakt. Indien nodig worden “meeloopdagen”georganiseerd bij externe bedrijven.

In de begeleiding ligt de aandacht op het stimuleren van het uitvoeren van zoveel mogelijk verschillende taken uit verschillende sectoren om zo steeds meer duidelijk te hebben naar welke beroepssector voorkeur uitgaat en past bij de mogelijkheden van de deelnemers. We stellen meer eisen aan: het op tijd komen, opdrachten uitvoeren volgens instructie, het maken van een planning, evalueren van eigen taken. Persoonlijke of individuele wensen ten aanzien van het gevoel van  veiligheid worden meegenomen in de begeleiding, maar zullen aangepast worden aan de algemene regels en afspraken van Boekenwerk.


Derde fase: Vanuit de fase “werknemersvaardigheden” kunnen deelnemers doorgroeien naar de fase: MEESTER – GEZEL ZRM: trede 5 en 6

Kenmerken:

 • Komt uit de fase “werknemersvaardigheden”.
 • werkt 16 uur per week of aantal uren wat de deelnemer werkt is aangetoond maximum.
 • beheerst aantoonbaar werknemersvaardigheden.
 • Externe stages kunnen worden aangeboden.
 • Specialisatie beroepssector waarin meer in detail wordt gekeken naar een passende opleiding en/of werkgever.
 • Kan vanuit eigen ervaring en vertrouwdheid bij Boekenwerk, andere deelnemers taken instrueren.

Naast alle bovenstaande taken, zullen in deze fase meer en meer taken worden aangeboden die gericht zijn op beleidsmatige activiteiten en wordt resultaat gericht werken gestimuleerd. Deelnemers krijgen meer verantwoordelijkheid voor het productieproces ( naar eigen vermogen).  Meedenken over kostenbeheersing, agendapunten inbrengen in vergaderingen worden gestimuleerd. Deelnemers zijn in deze fase vertrouwd met de werkwijze en het productieproces van Boekenwerk en zullen uitgenodigd worden om mee te denken om het overstijgende geheel van de taken te beschouwen en daar een inbreng in te hebben. Eigen kwaliteiten en begeleidingsvraag zullen inzichtelijk zijn voor de deelnemer en vraagt in deze fase nog ervaring hiermee in de praktische toepassing. 

Taken hebben de volgende kenmerken:

 • Lange termijn activiteiten: reclame/drukwerk/marketing/logistieke proces.
 • Klantencontact (indien passend).
 • Resultaten verantwoorden.
 • Meester-gezel:kwaliteiten kunnen worden ingezet om deelnemers uit fase 1 of 2 te begeleiden/ in te werken.
 • Verantwoordelijkheid t.a.v  kosten en baten.
 • Verwerven van inkomen, afhankelijk van bedrijfsresultaat (afdelings- resultaat).

Bij de uitvoering van deze taken zullen competenties duidelijk worden waarmee de beeldvorming van de deelnemer naar het vervolg van opleiding/werkgever wordt gecommuniceerd. Kwaliteiten en begeleidingsvraag zullen door de deelnemer kunnen worden benoemd en de deelnemer zal hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn. Deelnemer weet welke ondersteunende hulpmiddelen in zijn of haar functioneren helpen.

De begeleiding zal erop gericht zijn de deelnemer te stimuleren zijn of haar kwaliteiten in te zetten op de plek waar deze het beste tot zijn of haar recht komen. Uitgangspunt is dat de deelnemers verantwoordelijkheid draagt voor de basis werknemersvaardigheden zoals het op tijd komen, zorgen dat je fiets of ander vervoersmiddel werkt, dat het eigen netwerk of begeleiders op de hoogte worden gebracht. Stapsgewijs zal de uitstroom worden voorbereid, de begeleiding zal samen met de deelnemer zorgen voor een warme overdracht van de informatie die is opgedaan zodat de deelnemer zo goed mogelijk kan functioneren. De begeleiding zal contact opnemen met mentoren of werkgever van de vervolgplek en zal met de deelnemer zorg dragen voor een overzichtelijk uitstroomprofiel.


Per deelnemer wordt het aantal dagdelen per week bepaald. Dagdelen zijn maandag (ochtend en middag), woensdag (ochtend en middag) en donderdag (ochtend). De ochtend is van 9:30 t/m 12:30 en de middag van 13:15 t/m 16:15.

 

Terug naar Diensten