• Tijdens evaluatie geven we advies ten aanzien van een te vervolgen traject.
  • Rapportage met daarin doelstellingen en welke wel en niet behaald zijn en waarom.
  • Advies ten aanzien van gewenste begeleiding om succes te waarborgen.
  • Betrekken van netwerk om eenduidige afspraken te maken.

 

Terug naar Diensten