Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek van Cindy bieden we aan (oud-)deelnemers van Stichting Boekenwerk een aantal trainingen rondom identiteit aan. De werkdefinitie van identiteit, die gedurende de trainingen centraal zal staan, luidt als volgt: Op een creatieve wijze gebruik maken van jouw mogelijkheden om een – voor jou - passend antwoord te geven op een situatie. Door deze trainingen willen we deelnemers meer inzicht geven in hun eigen identiteit en de ontwikkelingen daarin.

Het onderwerp bestaat uit drie modules, met elk per module vijf trainingen. De trainingen kunnen per module gevolgd worden, het is dus niet verplicht alle modules te volgen. Wel zit er in de verschillende modules een opbouw in moeilijkheidsgraad. In de eerste module zullen we vooral in gaan op het onderdeel ‘op creatieve wijze’. De eerste vijf onderwerpen die gedurende module één aan bod komen zijn: de hersenen, nature en nurture in het licht van de familielijn, lichaamsbewustzijn, het onbewuste en intuïtie, met als laatste training informatie rondom persoonlijkheid. De tweede module gaan we in op ‘jouw mogelijkheden’ en dan met name welke handvatten je hebt en kunt toepassen voor je eigen identiteit. In de derde en laatste module gaan we in op het onderdeel ‘passende reactie’, dus hoe pas je de informatie en mogelijkheden uit de vorige twee modules nou toe in het dagelijks leven.

  • Werkdefinitie van identiteit die centraal staat tijdens de training: “Op een creatieve wijze gebruik maken van jouw mogelijkheden om een – voor jou- passend antwoord te geven op een situatie.”
  • Inzicht geven op eigen identiteit en de ontwikkeling daarin.
  • 3 modules met ieder 5 trainingen.
  • Trainingen duren 2 uur.
  • Oplopende moeilijkheidsgraad in verschillende modules.

 

Terug naar Diensten