De intake is een standaard formulier van Stichting Boekenwerk. Meestal duurt zo’n gesprek maximaal een half uur, om niet te veel aanspraak te maken op de concentratie van de deelnemer. In dit gesprek wordt er gevraagd naar persoonlijke informatie, de vrije tijdsbesteding, de woonsituatie van de deelnemer en de sociale en professionele steun. Daarnaast worden gevolgde opleidingen of werkervaringen besproken, dit is voor belang voor het arbeidstraject waar we aan werken. Verder is het belangrijk om te weten of de deelnemer een inkomen heeft (is het stabiel?) en de talenten worden gevraagd. Ook willen we de belastbaarheid en beperkingen weten, zodat er bekend wordt welke problematiek er speelt. Tot slot vragen we naar de doelstellingen die de deelnemer heeft voor dit traject. Over het algemeen worden deze vragen redelijk beantwoord, wel blijkt het vaak dat men het moeilijk vindt om antwoord te geven op de doelstellingen en het talent.

 

Terug naar Diensten