• Nazorg gebeurt door een bezoek aan werkgever of onderwijsinstelling met deelnemer over de manier van introduceren van de deelnemer binnen het bedrijf of school.
  • Overleg met betrokken netwerk.
  • Bespreken van beschreven en onbeschreven regels binnen de school/bedrijfscultuur met contactpersoon en deelnemer.
  • Minimaal een school/bedrijfsbezoek om voortgang te bespreken.
  • Tot 6 maanden na einde arbeidstraining, regelmatig (telefonisch) contact.
  • Eindevaluatie en/of eindrapportage.


Terug naar Diensten