Uitnodiging presentatie van Cindy Wolf

14 December 2018

Op 18 januari 2018 presenteert Cindy Wolf  van 16:00 uur tot 17:30 haar afstudeeropdracht aan belangstellenden.

Als relatie van Stichting Boekenwerk nodigen we u graag uit.

 

Stuur een mail naar info@stichtingboekenwerk.nl om u aan te melden.

 

Stichting Boekenwerk is een stichting die in 2013 is opgericht en zij begeleidt jongeren en volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een middelmatige tot hoge intelligentie. De meeste deelnemers van Stichting Boekenwerk hebben een stoornis binnen het autismespectrum. Door middel van arbeidstraining leert de deelnemer kennis maken met verschillende beroepsgroepen, de deelnemer voert taken uit binnen verschillende arbeidsgroepen. De deelnemers zijn in een bedrijfsmatige setting aan het werk. Gedurende de uitvoering van de verschillende taken, die bij de verkoop van tweedehands boeken horen, leren deelnemers werknemersvaardigheden en algemene competenties aan. Tevens worden de deelnemers geobserveerd gedurende het uitvoeren van de taken, naar aanleiding van de resultaten van deze observaties krijgen ze terugkoppeling van het gedrag dat ze vertonen. Bij de terugkoppeling en de individuele gesprekken blijkt echter vaak dat de deelnemer moeite heeft met zelfreflectie, vaak is de deelnemer zich niet bewust van zijn eigen gedrag. Eveneens blijkt in de individuele gesprekken regelmatig dat de deelnemer zich niet bewust is van zijn karaktereigenschappen of vaardigheden, wat wel van groot belang is voor het vinden van een (passende) baan. Vervolgens gaan ze middels observatie de focus leggen op de mogelijke begeleidingsbehoefte. Daarna zal er middels individuele gesprekken een reële beeldvorming van en met de deelnemer worden opgesteld.

Autismespectrum is een ontwikkelingsstoornis die vaak in de vroege ontwikkelingsperiode ontstaat en door de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.; DSM-5; American Psychiatric Association, 2013) wordt gekenmerkt door aanhoudende tekortkomingen in sociale communicatie en sociale interactie in meerdere contexten. Waaronder gebreken in de sociale reciprociteit, het non-verbaal communicatief gedrag dat wordt gebruikt voor sociale interactie en vaardigheden in het ontwikkelen, het onderhouden en begrijpen van relaties. Daarmede vereist de diagnose van een autismespectrumstoornis de aanwezigheid van beperkte, actieve gedragspatronen, interesses of activiteiten. Dikwijls veranderen de symptomen gedurende de ontwikkeling en worden mogelijk gemaskeerd door compensatiemechanismen. Zo kan de diagnose van autismespectrum ook opgesteld worden op basis van historische informatie, wel moet het huidige gedrag een nadrukkelijk een aanzienlijke beperking tot gevolg moet hebben. De symptomen veroorzaken vaak problemen in de sociale, beroepsmatige of andere belangrijke gebieden van het huidige functioneren (American Psychiatric Association, 2013).

Bij mensen binnen de autismespectrumstoornis kunnen veel problemen ontstaan bij de zelfregie, dit ziet men ook nadrukkelijk terug bij Stichting Boekenwerk. Zowel in het observeren als in de individuele gesprekken komt dit naar voren. Zelfregie omvat vier onderdelen, het eerste onderdeel omvat kracht, want zelfregie beklemtoont de kracht en de kansen van mensen en de ernst van (zelf)vertrouwen. Het tweede onderdeel, drijfveren, bevat het de relevantie van motivatie en drijfveren voor ontwerpen van je leven. Het derde onderdeel, zeggenschap, houdt in dat een persoon zelf de keuze maakt tijdens de beslissing hoe zijn leven eruitziet en de mogelijke vakkundige steun daarbij. Het laatste onderdeel heeft betrekking tot het netwerk, want het is erg belangrijk om doorlopende interactie te hebben met je sociale netwerk (van Bergen, 2011). De zelfregie is van groot belang en heeft voornamelijk betrekking op de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Het begrip zelfregie heeft bij mensen met de autismespectrumstoornis wat meer aandacht nodig, het kan niet puur blijven hangen bij; de baas worden over het eigen bestaan. Zeker met het oog op de beperkingen van de stoornis. Voor mensen binnen het autismespectrum is het van groot belang om handvaten te bieden waarmee zij zelfregie kunnen realiseren.

Klik hier voor een routebeschrijving.