Nieuwsbrief Juni 2019

10 July 2019

 

Duurzame arbeid

De opzet van Stichting Boekenwerk om middels assessment en training een goede inschatting te maken van de mogelijkheden van een toekomstige werknemer, werpt zichtbaar haar vruchten af.
De plaatsingen die we tot nu toe hebben gedaan blijken duurzaam te zijn!
Slechts 20% van de mensen die een arbeidsovereenkomst hebben in het bedrijfsleven, zijn ofwel overgestapt naar een andere baan of heeft moeten stoppen bij de werkgever (omdat het bedrijf er mee was gestopt). 80% van onze geplaatste deelnemers werkt nog steeds bij dezelfde werkgever.Nieuwtjes!

De eerder genoemde training “Leven vanuit identiteit” hebben we weer met succes afgerond. Deelnemers gaven ons als feedback dat ze enthousiast waren. Ze hebben geleerd hoe neurologische en psychologische factoren van invloed zijn op persoonlijke ontwikkeling. Hoe autisme van invloed is op ontwikkeling of anders is dan de gemiddelde mens. Deze informatie gaf handvatten om meer begrip te hebben voor zichzelf. Daar zijn we blij mee.
 
Ander leuk nieuws is dat Stichting Boekenwerk het arbeidscontract met onze oud-deelnemer Merlijn weer met een half jaar kunnen verlengen!
 
Inmiddels hebben we afscheid genomen van Max, onze 3e-jaars stagiair Toegepaste Psychologie en zullen we na de zomervakantie weer een nieuwe stagiair verwelkomen.
 
Aankomende zomer gaan we onze traditie voortzetten met een zomeractie. Voor deelnemers een extra mogelijkheid om ervaring op te doen in een samenwerkingsopdracht, voor onze lezers de kans om op een gemakkelijke manier de zomer lezend door te brengen.
Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.