Geen succesvolle arbeidsparticipatie zonder zorg op alle levensgebieden.

18 September 2019

Deze keer in onze nieuwsbrief geen nieuwtjes maar een pleidooi!

Met enige regelmaat horen wij betrokkenen in ons netwerk zeggen dat betaalde arbeid prioriteit is of behoeft boven de zorg op andere levensgebieden.

Mijn eerste reactie is dan: “dan gaat duurzame betaalde arbeid niet lukken”. Een nogal directe reactie die ik graag wil uitleggen.

Onze ervaring heeft ons geleerd welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen participeren. Een stabiele thuissituatie, geen zorgen rondom financiën en psychische en mentale weerbaarheid zijn hiervoor de basis. Daarbij (en dat is ons werk ) hoort een gestructureerde opbouw van uitplaatsing met deskundige begeleiding. Dit helpt onze deelnemer om met een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen de nieuwe stap te zetten en betaald werk/opleiding aan te durven en vol te houden.

Zodra een van de levensgebieden onrustig is, zien we dat terug in het gedrag, de flexibiliteit en inzetbaarheid van de toekomstige werknemer of student. De kans op overvragen is dan erg groot, ook al is dat niet altijd op korte termijn zichtbaar. Het gevolg van (te) weinig zorg op levensgebieden waar wel zorg nodig is, leidt vervolgens tot uitval. En daarmee beperken we kansen op succes voor mensen die al weinig succesvolle levenservaringen kennen!

Duurzame participatie is datgene wat we volgens mij allemaal nastreven in de begeleiding van hen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ik pleit voor een samenwerkend netwerk van ondersteuner(s) op alle zorg vragende levensgebieden.

 

Carina Bronkhorst

Directeur Stichting Boekenwerk