Het wordt tijd...

29 April 2021

Beste mensen,

Deze keer een nieuwsbrief van Carina met het thema: Het wordt tijd…
 

  • Het wordt tijd voor een jubileum! Stichting Boekenwerk bestaat volgend jaar 10 jaar en dat willen we vieren! Met een groepje van 4 deelnemers zijn we begonnen aan de voorbereiding van een jubileumboekje: een boekje met verhalen van ervaringsdeskundigen, met verhalen over 10 jaar Stichting Boekenwerk en het komende afscheid van Carina. Als u hieraan financieel wilt bijdragen of ideeën heeft hoe we dit kunnen financieren, hoor ik dat graag.

 

  • Het wordt tijd voor Carina om afscheid te nemen van Stichting Boekenwerk. Zoals de meeste mensen wel weten, heb ik me met ziel en zaligheid ingezet om mensen met een hoge(re) intelligentie en een afstand tot de arbeidsmarkt een veilige plek te bieden. Een plek waar iedereen mag zijn zoals hij/zij is en de mogelijkheid krijgt om te groeien naar werknemerschap of andere vormen van participatie. Het wordt nu tijd om deze verantwoordelijk los te laten. En daarom is het tijd om me voor te bereiden op mijn afscheid. Hierbij mijn uitnodiging naar geïnteresseerden om met mij in gesprek te gaan om de arbeidstraining van Stichting Boekenwerk over te nemen.

 

  • En het wordt tijd dat de regio’s Eindhoven, de Peel, Dommelvallei en de Kempen passend werk aanbieden voor de mensen met een hoge(-re) intelligentie binnen een sociale/ beschermde werkvoorziening. Het reguliere bedrijfsleven kan voor sommige mensen met autisme/ psychische beperkingen en een hoge(-re) intelligentie niet de arbeidsvoorwaarden bieden die nodig zijn. Onze deelnemers leveren kwalitatief goed werk, kunnen hard werken en willen uitgedaagd worden in hun intelligentie, maar daar is wel een goede, passende werkomgeving voor nodig. In het ‘kennisdocument beschut werk’, opgesteld in 2019 in opdracht van ministerie van SZW staat duidelijk vermeld dat het aanbieden van een passende werkomgeving de verantwoordelijkheid is van de overheid.

 

  • Wat mij betreft wordt het tijd dat we aan de bel te trekken voor een groep mensen die zich niet laten horen, mensen die onzichtbaar blijven, omdat ze zelf niet op de voorgrond treden. Hierdoor worden zij niet in staat gesteld te participeren in onze maatschappij. Ik wil hen in beeld brengen bij gemeenten en provicie, zodat voorzieningen worden gecreëerd. Het liefst doe ik dit met een aantal anderen die ook voor hen in de bres willen springen. Als je je aangesproken voelt om hierin mee te denken, actie te ondernemen, dan hoor ik dat graag.

 

Mededelingen:
We zijn nog steeds in staat de arbeidstraining aan te bieden tijdens deze coronacrises. Deelnemers voelen zich gelukkig veilig om te blijven komen.
De aanmeldingen nemen toe en zelfs zodanig dat we weer op vrijdag open zijn. Ellen van der Hart begeleidt deze groep.
 
Hartelijke groet,
Carina Bronkhorst
cbronkhorst@stichtingboekenwerk.nl