Over ons

Cindy Boom-Wolf: Trajectbegeleider arbeidstraining en coördinator

In 2017 is Cindy begonnen als stagiaire bij Stichting Boekenwerk vanuit haar opleiding Toegepaste Psychologie. Cindy is na haar praktijkstage ook gaan afstuderen bij Stichting Boekenwerk. Sinds het behalen van haar studie in 2018, is Cindy vier dagen per week werkzaam bij Stichting Boekenwerk als Trajectbegeleider van de arbeidstraining. Vanaf de bestuurswissel in 2023 is Cindy de Coördinator van Stichting Boekenwerk. Zij is in de meeste gevallen de eerste contactpersoon voor een (nieuwe) deelnemer en diens netwerk. Daarnaast is Cindy verantwoordelijk voor de (financiële) administratie van trajecten.

Naast haar werkzaamheden bij Stichting Boekenwerk is ze ook werkzaam als Trainer, Ambulant begeleider, Jobcoach en Relatietherapeut. In het verleden heeft ze als Begeleider gewerkt op een woongroep voor jongeren (12-18) met ASS.

 

Joost Lenting: Trajectbegeleider arbeidstraining

Na zijn 25 jarige loopbaan binnen de reclame, communicatie en marketing, heeft Joost het roer omgegooid. Joost vind vervolgens zijn passie in het helpen van mensen. Joost is ervaringsdeskundige (ADHD), dit zet hij graag in bij trajecten, samen met visuele ondersteuning. Vanuit een klant van Van Z naar A werd Joost getipt op Stichting Boekenwerk en was hij direct enthousiast over de stichting. Sinds 2022 werkt Joost ten minste 1 dag per week bij Stichting Boekenwerk. Joost is verantwoordelijk voor een aantal trajecten bij Stichting Boekenwerk, hij is persoonlijk begeleider. Daarnaast werkt hij achter de schermen aan het visueel maken van hulpmiddelen, die ingezet worden tijdens de arbeidstraining. Ook is Joost verantwoordelijk voor de optimalisatie van de webshop van Stichting Boekenwerk.

 

Lotte Verbeek: Begeleider arbeidstraining

In 2023 is Lotte begonnen als stagiaire bij Stichting Boekenwerk vanuit haar opleiding Toegepaste Psychologie. Na het afronden van haar praktijkstage, is Lotte één dag per week bij Stichting Boekenwerk blijven werken als begeleider van de arbeidstraining. Tijdens de arbeidstraining is Lotte het eerste aanspreekpunt. Naast individuele gesprekken met deelnemers, houd Lotte zich onder andere bezig met doelstellingen van deelnemers,  maandevaluaties van deelnemers en het nakijken en schrijven van de dag rapportages. Buiten Stichting Boekenwerk is Lotte bezig met het afronden van haar studie en is ze werkzaam als zorghulp bij Stichting Valkenhof.

 

Marieke Tadema-van Hassel: Begeleider arbeidstraining

Marieke is haar loopbaan begonnen als pedagoog. Sinds 2023 is ze 1,5 dag per week werkzaam bij Stichting Boekenwerk. Marieke is ervaringsdeskundige binnen het autisme spectrum. Als begeleider arbeidstraining heeft Marieke gesprekken met deelnemers en begeleid ze hen in het leerproces. Daarnaast heeft ze verschillende administratieve taken. Buiten Stichting Boekenwerk is ze werkzaam bij Van Z naar A, waar ze verantwoordelijk is voor de neurofeedback en is ze mama van 3 kinderen.

 

Merlijn van de Vijver: Ondersteunend administratief medewerker

In 2016 kwam Merlijn via het UWV, als deelnemer bij Stichting Boekenwerk terecht. In 2018 begon hij zijn stage bij Stichting Boekenwerk. Na een halfjaar stage volgde een tijdelijk contract, wat al snel een contract voor onbepaalde tijd werd. Momenteel is Merlijn bijna 6 jaar, drie dagen per week, werkzaam bij Stichting Boekenwerk. Bij Stichting Boekenwerk is Merlijn verantwoordelijk voor administratieve taken, verschillende taken omtrent ICT en maakt Merlijn de ‘flowcharts’ voor de deelnemers. Merlijn vind Stichting Boekenwerk een prettige werkomgeving door de begripvolle collega’s, de nauwe samenwerking met elkaar creëert een rustige en plezante werksfeer.

 

Ons team

Afbeelding hierboven van links naar rechts: Merlijn, Marieke, Cindy, Joost, Lotte, Thomas.

 

Stichting en bestuur

De rechtspersoonlijkheid van Boekenwerk is de stichtingsvorm. De directeur is belast met de dagelijkse gang van zaken en legt verantwoording af aan het bestuur, waarvan de leden hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Het bestuur is eindverantwoordelijk en bestaat uit:

Van Z naar A Beheer BV
Met als natuurlijke persoon: Thomas van der Burg

Na een lange loopbaan als sociaal psychiatrisch verpleegkundige nam Thomas in de zomer van 2014 het besluit om als zelfstandig professional aan de slag te gaan. Vanaf november 2014 was 'van Z naar A re-integratie' een feit. Thomas ziet het als een uitdaging om mensen die al langer uit het arbeidsproces zijn, te activeren en in beweging te brengen. Deze passie herkende Thomas in Stichting Boekenwerk, vanaf 1 januari 2023 werd hij directeur van de stichting. Thomas draagt met veel enthousiasme achter de schermen bij aan het succes van Stichting Boekenwerk.