Carina Bronkhorst is initiatiefneemster achter Stichting Boekenwerk. Carina heeft meer dan 20 jaar ervaring in het werken met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit aangevuld met de opleidingen MO-A orthopedagogiek, toegepaste integrale psychologie, vele bijscholingen rondom autisme, jobcoaching en wet- en regelgeving gesubsidieerde arbeid, maakt samen een enorme deskundigheid.

Met deze opgedane kennis en ervaring, onder meer binnen het speciaal onderwijs en reïntegratievraagstukken, kwam ze er achter dat er ‘iets extra’s’ nodig is om mensen met een gemiddelde –tot hoge intelligentie en autisme beter te kunnen begeleiden naar werk.

Dit bracht haar op het idee om een niet commercieel bedrijf op te zetten waarbij deelnemers ervaring opdoen in werknemersvaardigheden. Hiermee werd Stichting Boekenwerk een feit en is de stichting al meer dan 5 jaar een betrouwbare en betrokken partner om mensen te begeleiden naar werk.

Vanaf juli 2017 is Saskia Holterman ons team komen versterken. Met haar sociale en marketing achtergrond is ze een welkome aanvulling voor de stichting.

In het najaar van 2017 is Cindy Wolf als student Toegepaste Psychologie bij ons begonnen aan haar afstudeerscriptie. Als stagiaire is Cindy al vanaf februari 2017 bij onze stichting betrokken. Sinds maart 2018 is ze afgestudeerd en werkt ze nu vier dagen bij de stichting.

Vanaf juni 2018 werkt Merlijn van de Vijver bij de stichting als administratieve ondersteuning.

Stichting en Bestuur

De rechtspersoonlijkheid van Boekenwerk is de stichtingsvorm.De directeur is belast met de dagelijkse gang van zaken en legt verantwoording af aan het bestuur, waarvan de leden hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Het bestuur is eindverantwoordelijk en bestaat uit:

Carina Bronkhorst