Carina Bronkhorst is initiatiefneemster van Stichting Boekenwerk. Carina heeft meer dan 25 jaar ervaring in het werken met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Aangevuld met de opleidingen MO-A orthopedagogiek, toegepaste integrale psychologie, vele bijscholingen rondom autisme, jobcoaching en wet- en regelgeving gesubsidieerde arbeid, vormen samen haar deskundigheid.

Met de opgedane kennis en ervaring, onder meer binnen het speciaal onderwijs en reïntegratie werk, ontdekte ze dat alleen praten niet genoeg is om voor mensen een passende werk/ onderwijs plek te vinden. Zij wilde ‘iets extra’s’ ontwikkelen om mensen met een hoge(re) intelligentie en een afstand tot de arbeidsmarkt beter te kunnen begeleiden naar onderwijs en werk.

Dit heeft geleid tot het opzetten van een niet commercieel bedrijf; een webshop voor tweedehands boeken. Een bedrijf waar deelnemers een traject op maat kunnen volgen en in de praktijk ervaren wat het berdrijfsleven van hen vraagt aan studie- of werknemersvaardigheden. Hiermee werd Stichting Boekenwerk een feit en zijn we de afgelopen 10 jaar gegroeid tot een expertise centrum dat mensen begeleid naar passend onderwijs of werk.

Cindy Wolf is als stagiaire toegepaste psychologie gestart in februari 2017. Sinds maart 2018 is ze afgestudeerd en ze werkt nu twee dagen per week bij Stichting Boekenwerk.

Vanaf juni 2018 werkt Merlijn van de Vijver bij ons voor de administratieve ondersteuning. Hij was daarvoor zelf ook een deelnemer en liep daarna stage bij Boekenwerk. 

Sinds begin februari 2020 werkt Ellen van der Hart bij ons elke vrijdagochtend als begeleider. Ellen heeft een opleiding als jobcoach gevolgd.

Stichting en Bestuur

De rechtspersoonlijkheid van Boekenwerk is de stichtingsvorm. De directeur is belast met de dagelijkse gang van zaken en legt verantwoording af aan het bestuur, waarvan de leden hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Het bestuur is eindverantwoordelijk en bestaat uit:

Carina Bronkhorst

 

Jaarverslagen

Lees hier onze jaarverslagen:

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021