Over ons

Cindy Boom-Wolf: Trajectbegeleider arbeidstraining en coördinator

Joost Lenting: Trajectbegeleider arbeidstraining

Ellen van der Hart: Begeleider arbeidstraining

Marieke Tadema-van Hassel: Begeleider arbeidstraining

Merlijn van de Vijver: Ondersteunend administratief medewerker

Lotte Verbeek: Begeleider arbeidstraining

Ons team

Afbeelding hierboven van links naar rechts: Merlijn, Marieke, Cindy, Joost, Lotte, Thomas.

 

Stichting en bestuur

De rechtspersoonlijkheid van Boekenwerk is de stichtingsvorm. De directeur is belast met de dagelijkse gang van zaken en legt verantwoording af aan het bestuur, waarvan de leden hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Het bestuur is eindverantwoordelijk en bestaat uit:

Van Z naar A Beheer BV
Met als natuurlijke persoon: Thomas van der Burg