Over ons

Carina Bronkhorst is initiatiefneemster achter Stichting Boekenwerk. Carina heeft meer dan 20 jaar ervaring in het werken met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit aangevuld met de opleidingen MO-A orthopedagogiek, toegepaste integrale psychologie, vele bijscholingen rondom autisme, jobcoaching en wet- en regelgeving gesubsidieerde arbeid, maakt samen een enorme deskundigheid.

Met deze opgedane kennis en ervaring, onder meer binnen het speciaal onderwijs en reïntegratievraagstukken, kwam ze er achter dat er ‘iets extra’s’ nodig is om mensen met een gemiddelde –tot hoge intelligentie en autisme beter te kunnen begeleiden naar werk.

Dit bracht haar op het idee om een niet commercieel bedrijf op te zetten waarbij deelnemers ervaring opdoen in werknemersvaardigheden. Hiermee werd Stichting Boekenwerk een feit en is de stichting al meer dan 5 jaar een betrouwbare en betrokken partner om mensen te begeleiden naar werk.

In het najaar van 2017 gaat Cindy Wolf als student toegepaste psychologie bij ons afstuderen. Als stagiaire is Cindy al vanaf februari bij onze stichting betrokken.

Vanaf juli 2017 is Saskia Holterman ons team komen versterken. Met haar sociale en marketing achtergrond is ze een welkome aanvulling voor de stichting.

Stichting en Bestuur

De rechtspersoonlijkheid van Boekenwerk is de stichtingsvorm.De directeur is belast met de dagelijkse gang van zaken en legt verantwoording af aan het bestuur, waarvan de leden hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Het bestuur is eindverantwoordelijk en bestaat uit:

Carina Bronkhorst
corporate+Keurmerk_cmyk[1]