Ghost in the machine – Arthur Koestler

“BOEK VAN DE WEEK : The Ghost in the Machine – Arthur Koestler”

Soms is het lekker om in een dik boek vast te bijten. Dan kan het ook nog leuk en leerzaam zijn wanneer het over een moeilijk onderwerp gaat zoals filosofie, psychologie of evolutionaire biologie. In “the Ghost in the Machine” worden al deze onderwerpen tegelijk aangepakt door Arthur Koestler. Met zijn boek probeert hij enkele essentiële vragen over de mens te beantwoorden. De titel haalt het onderwerp aan dat Koestler ontleedt, namelijk het mind-body probleem. De eeuwige vraag of menselijk bewustzijn losstaat van zijn hersenen, of niet. Best omschreven door de 17e-eeuwse Franse filosoof en wiskundige René Descartes in zijn werk L’homme in 1664. Hij stelde dat het menselijk bewustzijn, in de vorm van een ziel, volledig losstaat van de lichaam. Een theorie nu bekend als dualisme.

Koestler schreef “the Ghost in the Machine” in een poging om zijn inzichten rond het mind-body probleem uit te lijnen. Een probleem dat volgens hem tot grote implicaties rond menselijk gedrag leidt. Wanneer Koestler dit boek schreef in de jaren zestig, waren de gedragswetenschappers bezig aan een opmars binnen de wetenschappen. Dankzij het werk van wetenschappers zoals Ivan Pavlov, werd er een wetenschappelijk systeem voor gedrag ontwikkeld. Maar Koestler zet zich af van deze systematiek als verklaring voor het gedrag dat mensen vertonen.

In zijn optiek zijn wij niet louter biologische machines die op impulsen reageren, zoals gesteld door gedragswetenschap. Hij belicht hierbij denkfouten, volgens hem vaak logisch en filosofisch van aard, die worden gemaakt. Hierbij valt hij terug op het mind-body probleem. Deze essentiële vraag over menselijk bewustzijn biedt volgens Koestler beter inzicht over menselijk gedrag. En zijn antwoord op dit probleem is de Holon. Koestler omschrijft dit als iets wat op zichzelf kan losstaan maar ook kan opgaan in een groter geheel, een inherente tegenstrijdigheid. Dit komt volgens hem voor bij atomen, moleculen, cellen, het menselijk brein en de mens zelf. En deze tegenstrijdigheid leidt tot veel conflict tussen mensen. Koestler voorspelt uiteindelijk huiveringwekkende scenario’s als gevolg van dit conflict tussen mensen.

Bent u nieuwsgierig welke voorspellingen Koestler maakt omtrent menselijk conflict? Kijk dan nu op:

The ghost in the machine

Deze boekbeschrijving is geschreven door een van de deelnemers van Stichting Boekenwerk.

Comments are closed.