Mythen en sagen van de Griekse wereld – Sophie Ramondt

BOEK VAN DE WEEK: Mythen en sagen van de Griekse wereld – Sophie Ramondt

Een groep mensen kan pas één volk worden als zij een gedeelde cultuur en waarden heeft. En als alle leden van de groep eenzelfde opvatting van de geschiedenis hebben. Tegenwoordig leeft men vaak onder de illusie dat de geschiedenis een vaststaand feit is. Maar geschiedenis is subjectief en een gebeurtenis kan altijd op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. Een Russisch geschiedenisboek zal de Tweede Wereldoorlog op een compleet andere manier belichten dan een Amerikaans geschiedenisboek dat zal doen. En een in de negentiende eeuw geschreven boek over de Nederlandse geschiedenis zal heel andere accenten leggen dan een boek uit de eenentwintigste eeuw. Maar hoe ging men om met het verleden vóór het ontstaan van de geschiedschrijving?

Oudere volkeren filterden de geschiedenis op elementen die van waarde waren voor hun cultuur en vervatten deze elementen in morele paradigmata. Zo is het verhaal van Kaïn en Abel bedoeld als een waarschuwing tegen zelfzuchtigheid. Andere verhalen proberen bestaande gebruiken of natuurlijke fenomenen te rationaliseren. Denk aan het verhaal van de zondeval, waarin niet alleen verklaard wordt waarom mensen kleren dragen, maar ook waarom zij een hekel hebben aan slangen. Dergelijke verhalen worden mythen of sagen genoemd. En eenieder die oude culturen wil leren begrijpen, dient bij deze verhalen te beginnen.

De oude Grieken hadden een van de rijkste culturen in de wereldgeschiedenis. In het oude Griekenland ontstonden de democratie en de filosofie, die nog steeds in hoog aanzien staan. En ook wetenschappen als geneeskunde, biologie en geografie vinden hier hun oorsprong. De rijkdom van deze cultuur vindt zijn weerslag in de Griekse mythen en sagen, want deze zijn bijzonder complex en fantasierijk. Zoals iedereen die het boek Mythen en sagen van de Griekse wereld van Sophie Ramondt leest zal beamen. In dit boek staan veel beroemde verhalen. Zoals het verhaal van Oedipous, die zijn vader doodde en met zijn moeder trouwde. Of het verhaal van Sisyphos, die de dood tot tweemaal toe wist te foppen … wat hij uiteindelijk met een gruwelijke bestraffing in de onderwereld moest bekopen. Maar ook minder bekende verhalen komen aan bod.

Wil je jezelf onderdompelen in de wereld van de Griekse goden en helden? Kijk dan op:

Mythen en sagen van de Griekse wereld

 

Deze boekbeschrijving is geschreven door een van de deelnemers van Stichting Boekenwerk.

Comments are closed.