Actiepakket Indische Letteren

30.00

1 op voorraad

Beschrijving

Titel en schrijver
Actiepakket Indische Letteren
ISBN nr.
Geen of 0920 6949
Uitgeverij, drukjaar en drukversie
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2008-2016
Paperback of hardcover
paperback
Aantal pagina’s
21e jaargang, 2006, nummer 1, 109 pagina’s

21e jaargang, 2006, nummer 4, 48 pagina’s

22e jaargang, 2007, nummer 2, 48 pagina’s

22e jaargang, 2007, nummer 3, 48 pagina’s

22e jaargang, 2007, nummer 4, 48 pagina’

23e jaargang, 2008, nummer 3, 48 pagina

27e jaargang, 2012, nummer 1, 81 pagina’

27e jaargang, 2012, nummer 2, 48 pagina

27e jaargang, 2012, nummer 3, 56 pagina’

27e jaargang, 2012, nummer 4, 42 pagina’

28e jaargang, 2013, nummer 1, 108 pagina’

28e jaargang, 2013, nummer 2, 80 pagina

28e jaargang, 2013, nummer 3, 56 pagina’

28e jaargang, 2013, nummer 4, 56 pagina’

30e jaargang, 2015, nummer 1, 54 pagina

30e jaargang, 2013, nummer 2, 98 pagina’

31e jaargang, 2016, nummer 31, 48 pagina’

Taal en categorie
Nederlands, kunst en cultuur
Korte samenvatting
Indische Letteren bevat
21e jaargang, 2006, nummer 1 Feesten in Indie21e jaargang, 2006, nummer 4, 48 pagina’s, geen ISBN

Beestachtige observaties, dieren in de Nederlandse (post)koloniale literatuur 1600 – 2000.

Martha van die Markplein-hoek, een Javaanse vrouw aan de Kaap

Indie door Zuid Afrikaanse ogen

22e jaargang, 2007, nummer 2, 48 pagina’, geen ISBN

Georg Everhar Rumphius, een Duitse botanicus in dienst van de VOC

De bedriegelijke aerd deser Inlandsche Mooren

Jan Prins en de Indische tentoonstelling in 1932

22e jaargang, 2007, nummer 3, 48 pagina’, geen ISBN

Kun je nog zingen over Indië?

De kronieken van de koloniale kolonie

22e jaargang, 2007, nummer 4, 48 pagina’, geen ISBN

Drie omgekeerde onkuise meisjes, over de vroege journalistiek van Madelon Lulofs

Madlon Székely – Lulofs en het koloniale discours

23e jaargang, 2008, nummer 3, 48 pagina’, geen ISBN

Themanummer Elisabeth en Louis Couperus-Band

27e jaargang, 2012, nummer 1, 81 pagina’, ISBN 0920 6949

Thema nummer Tjalie Robinson

27e jaargang, 2012, nummer 2, 48 pagina’, ISBN 0920 6949

Thema nummer F. Springer

27e jaargang, 2012, nummer 3, 56 pagina’, ISBN 0920 6949

Alles iv oor Even, het bewogen schrijverschap van Aya Zikken

De man van Natal, Multatuli als Indo-Europees schrijver

Nog iets over de njai

27e jaargang, 2012, nummer 4, 42 pagina’, ISBN 0920 6949

Jack Razoux Kühr (1882-1958), fragmenten uit het leven van een rebelse natuur.

Uit het paradijs verdreven, de eerste generatie Indo-kinderen in Nederland

De terugreis van Hella s. Haasse

28e jaargang, 2013, nummer 1, 108 pagina’, ISBN 0920 6949

Gevangen schrijvers

De arrestatie van Tjoet Nja Din, een Atjehse vorstin in de literatuur en in de pers

Dochter van Indië, Melati van Java (1853-1927)

Onze krant heeft geen plaatjes, de rol van koloniale foto’s in Indisch en postkoloniaal Nederland

Blijf met je kassietangan van de barangaloes, het korte leven van Gerilja van Administrateur jan Boon

Wie verveelt heeft ongelijk, over de tropenstijl in de Indische pers en literatuur

Doofpot-affaire in tempo doeloe, de Indische pers in 1908 en een roman in 2012

28e jaargang, 2013, nummer 2, 80 pagina’, ISBN 0920 6949

Themanummer Hella S Haasse

28e jaargang, 2013, nummer 3, 56 pagina’, ISBN 0920 6949

Ik ben een buitenstaander die eigenlijk een binnenstaander had willen zijn, in memoriam Aya Zikken (1919 – 2013)

Gij vreugdloos oord dat blaauwt op d’oceaan, de kritische dichterblik op Java van Hendrik Arnold Meijer

Koloniaal herinneren en vergeten in Nederland

F. Springer: berichten uit de Mannelijkheidsvallei

28e jaargang, 2013, nummer 4, 56 pagina’, ISBN 0920 6949

De Indische connectie in het werk van Adriana van Overstraten

De historische en literaire Christina Martha, kruisbestuiving tussen reisverhaal en romantisch tafereel

Indië in de marge, exotische ingrediënten in de Nederlandse literatuur 1

30e jaargang, 2015, nummer 1, 54 pagina’, ISBN 0920 6949

Een enkele reis Malakka

Zojuist drie bas-reliefs van de Boroboedoer blootgelegd, de Eerste Indische reis van Gerret Rouffaer

Ach, al emoties en droefgedenken van verre menschen en dingen, Brieven van Herman en Annie Salomonson uit Batavia aan het thuisfront (1923-1926)

30e jaargang, 2013, nummer 2, 98 pagina’, ISBN 0920 6949

Liefhebber, meer dan kenner der natuurlijke Historie, Maurits Ver Huell op Banda

De ongetemde reislust van Ida Pfeiffer, Ontdekkingsreis naar het hart van Borneo (1852)

Wat doet ons reizen? Met Wolter Robert van Hoëvell mee op reis in 1847

Een tienjarig meisje en het koloniale discours, Anna Abrahamsz op Java

Impliciete feiten en expliciete fantasieën? Java en het ideale Indië van Augusta de Wit

De genade van het avontuur, Beb Vuyk op Boeroe

31e jaargang, 2016, nummer 31, 48 pagina’, ISBN 0920 6949

Sjahrir en Tjalie Robinson, twee eenlingen op zoek naar culturele identiteit

Het verhaal van Tasminah, portret van een inheems karakter in Doekoen

Nederlands-Indië voorbij, herinnering in tekst en monument

Over de auteur
Op 25 september 1985 werd de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde in Leiden opgericht.

De doelstelling van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde is, de studie te bevorderen van de literatuur van en over Nederlands-lndië, van de Compagniestijd tot heden: van Jan Pieterszoon Coen tot Gustaaf Peek.

De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde geeft het tijdschrift Indische Letteren uit. Van dit tijdschrift verschenen onder andere speciale nummers over Multatuli, H.J. Friedericy, A. Alberts, E. du Perron en F. Springer.

Daarnaast organiseert de Werkgroep symposia met thema’s als ‘De Molukken in de literatuur’ (over o.a. Rumphius, Beb Vuyk en Maria Dermoût), ‘De dekolonisatie van Nederlands-lndië in Nederlandse en Indonesische bellettrie en egodocumenten’, ‘Naar de Oost! Vier eeuwen reizen naar Indië en Indonesië’, ‘De tweede generatie’., ‘Feesten in Indië’, ‘ Van Inlander tot Indonesiër’, ‘Indische publiekstijdschriften’, ‘Indische Letteren Festival’ (t.g.v het vijfentwintigjarig bestaan van de werkgroep) en ‘De Indische pers en de literatuur’.

Indische Letteren is een kwartaalblad dat tot op heden wordt uitgegeven.

Recensies
Geen
Beschadigingen
Geen

Extra informatie

Afmetingen 21 × 15 × 7 cm