De canon van Eindhoven

1.00

Uitverkocht

Beschrijving

Titel en schrijver
De Canon van Eindhoven – Hans Schippers, Jan Korsten, Giel van Hooff, Peter Thoben, Harry Lintsen, Hans van de Laarschot
ISBN nr.
9789086801275
Uitgeverij, drukjaar en drukversie
Adr. Heinen Uitgevers, 1e druk, 2009
Paperback of hardcover
Paperback
Aantal pagina’s
253
Taal en categorie
Nederlands, Studieboeken
Korte samenvatting
Eindhoven is een stad met een rijke geschiedenis. Een geschiedenis die niet zomaar voor het oprapen ligt. Na twee massale bombardementen lag de stad in puin, en veel van wat daar nog van over was, is tijdens de wederopbouw vol enthousiasme ook weer vervangen. Desalniettemin is het van belang om de geschiedenis van een stad te bewaren, te kennen en te onderhouden. Hoe modern een stad ook moge worden, zij heeft haar geschiedenis nodig om op te rusten. De concrete sporen die onze voorouders hebben achter gelaten helpen die geschiedenis te vertellen. De Canon van Eindhoven presenteert 23 iconen uit het historisch erfgoed van Eindhoven. Zij vertellen het verhaal en brengen de geschiedenis van de stad tot leven. Dat vereist echter aandacht en inspanning. Hier liggen mogelijkheden voor de bevolking om samen met de stichting “De Negende van Eindhoven” deze iconen verder uit te werken. Zodoende ontwikkelt de identiteit van Eindhoven.
Over de auteur
De Canon van Eindhoven staat onder de redactie van Harry Lintsen.

Lintsen, geboren 17 juli 1949, is hoogleraar emeritus techniekgeschiedenis op de Technische Universiteit Eindhoven. Lintsen heeft zich ingezet voor de ontwikkeling en institutionalisering van techniekgeschiedenis in Nederland.

Een van de hoogtepunten was het opzetten van de Stichting Historie der Techniek – op zijn instigatie – door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) in 1988, dat nog steeds de belangrijkste organisatie is voor nationale and internationale onderzoeksprogramma’s op het gebied van techniekgeschiedenis.

Recensies
Onder een tweehoofdige redactie dragen zes auteurs bij aan deze populair-wetenschappelijke geschiedenis van Eindhoven. In zeven chronologisch gerangschikte hoofdstukken komen 23 karakteristieke elementen of iconen uit het verleden aan bod; een algemene samenvatting vormt het sluitstuk. Het boek is fraai uitgegeven, bevat een verantwoording van de vele illustraties in zwart-wit en kleur, biedt per onderwerp enige literatuur en een verwijzing naar te bezoeken plaatsen. Er is echter geen index van personen, zaken en/of plaatsen noch een notenapparaat aanwezig. Naar het voorbeeld van de Canon van Nederland wil dit werk de belangrijkste onderwerpen uit de plaatselijke historie aan de burgers aanreiken. Daarom is het interessant voor wie zich bij de stad betrokken (willen) voelen, voor nieuwe inwoners en voor degenen die professioneel of anderszins belangstelling hebben voor lokale geschiedenis.

Dr. J.C.M. van Stratum

Beschadigingen
Geen