De fabels van La Fontaine

8.00

1 op voorraad

Beschrijving

Titel en schrijver
De fabels van La Fontaine, vertaald door M.G.L. van Loghem
ISBN nr.
Geen ISBN
Uitgeverij, drukjaar en drukversie
Mulder, [1932], [Eerste druk]
Paperback of hardcover
Hardcover
Aantal pagina’s
325 pagina’s
Taal en categorie
Nederlands, Kunst & Cultuur
Korte samenvatting
Jean de La Fontaine verzamelde een groot aantal dierenvertellingen, zowel uit de westerse (Aesopus, Babrius, Phaedrus) als de oosterse (Pañcatantra) traditie. Hij zette deze Fables om in Franse verzen. Het werk werd al snel immens populair, vanwege de humoristische toon en de fraaie dichtvorm. In later tijd werd het werk, vooral vanwege de moralistische lessen die het bevat, verplichte kost voor schoolkinderen. Het werk is dan ook ontelbare malen herdrukt en vertaald in vele talen.

Deze uitgave van Mulder uit Amsterdam is voorzien van fraaie prenten en gebonden in een mooie rode band met goudopdruk. De prenten zijn gereproduceerd naar de uitgave van Desaint & Saillant, Durand, 1759.

Over de auteur

Jean de La Fontaine

Jean de La Fontaine werd geboren te Château-Thierry (Champagne) op 8 juli 1621 in een gegoede familie. Zijn vader was jachtopziener en opperhoutvester voor de plaatselijke hertog. De La Fontaine studeerde Latijn aan de plaatselijke school en werd in 1641 door zijn ouders naar Parijs gestuurd om daar aan het seminarie te studeren. Hij voelde echter geen roeping en besloot om het seminarie gedag te zeggen en rechten te gaan studeren. Hij trok in Parijs ook vaak op met een groepje dichters, waaronder Pellisson, François Charpentier en Tallemant des Réaux. Om te voorkomen dat hij aan lager wal zou geraken besloot zijn vader in 1647 zijn functies neer te leggen en ze over te doen aan zijn zoon. Ook arrangeerde hij een huwelijk met de veertienjarige, welgestelde Marie Héricart.

De La Fontaine kon echter niet zo goed opschieten met zijn nieuwe vrouw. Omdat zijn taken dit toelieten, ontsnapte hij dikwijls naar Parijs. Hier hield hij zich op in literaire kringen. Hij begon ook zelf te schrijven, maar zijn eerste pennenvruchten waren niet meer dan frivole probeerseltjes. Zijn eerste serieuze werk was een vertaling van de Eunuchus van Terentius onder de titel L’eunuque (1654). Daarna schreef hij een nog een groot aantal andere werken. Zijn bekendste werken waren de Contes et nouvelles en vers (verschenen in 3 afleveringen in 1665, 1666, 1671) en de Fables (eveneens 3 afleveringen: 1668, 1678, 1694). Met name door laatstgenoemde werk verwierf hij veel roem. Uiteindelijk werd hij in 1684 vanwege zijn grote verdienste voor de Franse literatuur toegelaten tot de Académie française.

Jean de La Fontaine stierf op 13 april 1695

M.G.L. van Loghem

Martinus Gesinus Lambert van Loghem werd geboren te Leiden op 3 april 1849. Hij studeerde letteren en rechten in Leiden, waar hij in 1872 afstudeerde. Na zijn afstuderen werkte hij van 1873 tot 1877 als leraar Frans aan de HBS te Goes. Daarna verhuisde hij naar Amsterdam, waarin hij in 1880 promoveerde op een dissertatie getiteld Spel en weddenschap.

In Amsterdam richtte hij zich vooral op het schrijven. Zo schreef hij veel stukjes voor het weekblad De Amsterdammer, dat hij in 1877 samen met T.H. de Beer had opgericht. In 1881 bracht hij onder het pseudoniem Fiore della Neve de dichtbundel Een liefde in het Zuiden uit. Later zouden onder deze naam nog enkele andere dichtwerken en novellen verschijnen. In 1888 bracht hij onder eigen naam de roman Victor uit. Hierop volgden nog enkele andere romans, alsmede een vertaling van de fabels van La Fontaine. De roman Sascha uit 1894 kwam uit onder het pseudoniem Prosper van Haamstede.

M.G.L. van Loghem overleed te Florence (Italië) op 17 september 1934.

Recensies
Geen recensies
Beschadigingen
Ex libris op schutblad gekleefd