De kleine protestantse catechismus

2.00

2 op voorraad

Beschrijving

Titel en schrijver
De kleine protestantse catechismus, Dr. B. Wentsel
ISBN nr.
978-90-435-20607
Uitgeverij, drukjaar en drukversie
Uitgeverij Kok, 2012, Eerste druk
Paperback of hardcover
Paperback
Aantal pagina’s
144 pagina’s
Taal en categorie
Nederlands, Religie & Spiritualiteit
Korte samenvatting
Deze Kleine Protestantse Catechismus met 240 vragen is bedoeld om voor een breed publiek, en daarom toegankelijk geschreven. De Grote Protestantse Catechismus (zie pagina links) vormt echter met zijn 1077 vragen de grondslag voor de Kleine. Dit boek gaat namelijk dieper op de stof in en verantwoordt de inhoud in noten en gebruikte literatuur.
Over de auteur
Dr. Ben Wentsel is geboren in 1929 in Ridderkerk en doorliep ten eerste het Marnix-gymnasium. Daarna studeerde hij aan de Theologische Hogeschool in Kampen. Hij heeft zijn boek geschreven vanuit zijn ervaring als emeritus predikant. Ook was hij jarenlang gemeentepredikant. Eerst was hij predikant in de Gereformeerde Kerk van Pingjum-Zurich, van 1953-1957. Daarna werkte hij van 1957 tot 1963 in Oudewater. Vervolgens was hij predikant van 1963 tot 1967 in De Lier. Daaropvolgend werkte hij van 1967 tot 1973 bij de Beverwijk-Heemskerk. Hierna werkte hij in Den Haag-West van 1973 tot 1990. Hij werkte tevens mee aan de vereniging van de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Recensies
Ds. Jenno Sijtsma : ’Als compendium van zijn ‘Grote protestantse katholieke catechismus’* schreef de bejaarde (1929) gereformeerde theoloog dit boek. In 240 vragen en antwoorden bespreekt hij de onderwerpen die uitgebreider en dieper in de ‘Grote catechismus’ worden behandeld. Ook hier begint elk van de vijftig hoofdstukken, door de auteur ‘oefeningen’ genoemd, met een gesprek als gebed, waarin Hij de Here God en Jezus vragenderwijs persoonlijk aanspreekt en de vragen laat beantwoorden vanuit de Schrift. Vervolgens geeft hij, opnieuw in vraag en antwoord, een inzicht in wat hij als leraar de lezer wil meegeven ter overdenking en ter lering. Soms is dat wel erg kort geformuleerd, maar daarom kan de geïnteresseerde de ‘Grote protestantse katholieke catechismus’ raadplegen. Het boek is vooral bedoeld voor kerkleden, en zeker ook te gebruiken in de catechese.’
Beschadigingen
Geen Beschadigingen