De pastorale symfonie

2.00

1 op voorraad

Beschrijving

Titel en schrijver
De pastorale symfonie, André Gide
ISBN nr.
90 274 2150 1
Uitgeverij, drukjaar en drukversie
1981, het spectrum, 1e druk
Paperback of hardcover
paperback
Aantal pagina’s
90
Taal en categorie
nederlands
Korte samenvatting
 De pastorale symfonie speelt zich af in een Frans bergdorpje waar een dominee woont met zijn gezin. Het boek is geschreven in dagboekvorm door de dominee.

Op een zekere dag wordt de dominee gevraagd naar een oude vrouw te gaan die op sterven ligt. Bij aankomst blijkt de vrouw al overleden te zijn. Wel treft hij haar nichtje aan die er totaal verwaarloosd uitziet. Ze kan niet praten en ze is blind. Eerst weet hij niet goed wat hij met haar aan moet maar hij heeft medelijden met haar en kan haar niet alleen achterlaten dus neemt hij haar mee naar huis. Thuisgekomen is zijn vrouw Amelie er niet erg blij mee omdat ze zelf eigenlijk al genoeg kinderen hebben om voor te zorgen. Toch wordt ze snel opgenomen in het gezin. Charlotte, een dochter van de dominee, bedenkt de naam voor het meisje: Gertrude. Gertrude ontwikkelt zich snel en is erg leergierig. De dominee brengt haar veel dingen bij zoals lezen en praten en hij leert haar hoe bepaalde voorwerpen heten.

Op een avond gaan ze naar een concert dat ‘La symphonie pastorale’ heet. Gertrude geniet en vind alles erg mooi. De dominee legt haar er dingen over uit maar nooit benoemt hij dingen als kwaad, dood en zonde. Gertrude zelf heeft ook geen weet van al deze dingen en leeft in een soort paradijs.

Gertrude leert van Jaques (oudste zoon van de dominee) hoe ze orgel moet spelen. De dominee ziet hun samen en kan dat niet goed hebben. Hij begint een gesprek met Jaques en die bekent dat hij verliefd is op Gertrude en dat hij met haar wil trouwen. De dominee wil zijn zoon wegsturen omdat hij vindt dat Jaques geen misbruik mag maken van Gertrude. Dit zegt hij tegen Jaques terwijl hij eigenlijk zelf gevoelens voor Gertrude heeft en bang is dat hij haar kwijt zal raken. Jaques belooft niets tegen Gertrude te zeggen over het gesprek.

Er vindt een gesprek plaats tussen de dominee en Amélie. Amélie heeft allang door wat er gaande is.

Op een gegeven moment oppert dokter Martins het idee dat Gertrude geopereerd kan worden aan haar ogen. Hij kent iemand die dat zou kunnen doen. De dominee is hier niet echt blij mee omdat hij bang is Gertrude te verliezen als ze weer kan zien. Toch gaat de operatie door en met succes. Gertrude kan weer zien. Maar op het moment dat ze weer kan zien en ze terugkeert naar het huis van de dominee ziet ze ook de trieste blik in de ogen van Amélie. Ze beseft dat wat ze heeft gedaan niet goed was. Ze merkt nu dat de wereld verre van perfect is en anders is als hoe de dominee haar deze verteld heeft.

De gasten die zijn uitgenodigd merken dat Gertrude niet helemaal normaal doet maar iedereen wijt dat aan het feit dat ze weer kan zien. Gertrude wordt zo verscheurd vanbinnen dat ze een zelfmoord poging doet en zichzelf in ijskoud water gooit. Iemand ziet haar en brengt haar naar het huis van de dominee. Daar wordt ze erg ziek en voor ze sterft zegt ze tegen de dominee dat ze zich net als Jacques tot het katholicisme bekeert heeft. Ze vertelt dat ze niet tegen de blik van Amélie kon en ook bekend ze dat ze na de operatie dacht dat ze de dominee voor zich had terwijl dat Jacques was. Er was zoveel aantrekkingskracht tussen hun geweest. Ze had beseft dat ze van hem hield maar ze kon niet met hem trouwen omdat hij naar het klooster was gegaan dankzij de dominee.

Thuisgekomen vraagt de dominee zijn vrouw voor hem het onze vader te bidden en dat doet ze.

La Symphonie pastorale is in 1946 verfilmd in het frans door Jean Delannoy. De film lokte enorm veel volk en was de op een na meest succesvolle Franse film in Frankrijk in 1946.

Over de auteur
André Paul Guillaume Gide(1869-1951) was een Frans schrijver en winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur in 1947.

Biografie

Gide was de zoon van een protestanse vader uit de Midi en een uit een katholieke familie afkomstige maar tot het protestantisme bekeerde moeder uit Normandie. Hij was een van de belangrijkste schrijvers van zijn generatie.

De streng protestantse opvoeding door zijn moeder heeft hem schuldgevoelens en frustraties opgeleverd als jongeman. Ook zijn nicht Madeleine Rondeaux, met wie hij opgroeide en met wie hij ten slotte huwde, was puriteins. Later raakten zij vervreemd, maar haar terminale ziekte bracht hen weer bijeen.

Gide heeft zich uiteindelijk bevrijd van deze hem verstikkende banden. Door het lezen van de werken van Nietzsche, door ontmoetingen met schrijvers als Oscar Wilde en door de ervaringen tijdens zijn Afrikaanse reizen ontwikkelde hij zijn geestelijk evenwicht als universeel humanist wiens non-conformistische levensstijl werd aanvaard.

André Gide streefde ernaar open te blijven staan voor nieuwe kunststromingen als dadaïsme en surrealisme, of de mystieke kunst van William Blake, wiens werk hij vertaalde.

Op middelbare leeftijd ging hij een langdurige vriendschap en verhouding aan met de vijftienjarige Marc Allégret (1900-1973), die hij adopteerde en die later een bekend filmproducent zou worden.

Werk en thema’s

Terugkerende thema’s zijn het religieuze en het zinnelijke, waarbij de balans in de loop der jaren steeds vaker naar het zinnelijke doorsloeg. Vanaf zijn eerste werk schreef Gide over zijn eigen leven, zijn eigen psyché. Zijn werk wordt daarom narcistisch genoemd.

Zijn homoseksualiteit en pedofilie komt in zijn werk pas later aan de oppervlakte: in de vroegere werken draait hij er nog wat omheen. Toen hij echter in de jaren negentig van de negentiende eeuw drie jaar doorbracht in Algerije, viel veel van zijn geremdheid van hem af. Overigens was hij voorstander van een viriele vorm van homoseksualiteit, die hij beschouwde als niet “tegen de natuur”, maar wel “tegen de norm

Politiek

In de jaren twintig begon Gide zich te bekommeren om de maatschappelijk zwakkeren. Hij werd een voorvechter van gelijke rechten van de vrouw en was voorstander van een humanere behandeling van misdadigers.

In de jaren dertig had hij, zoals vele schrijvers in die tijd, sympathie voor het communisme. Maar na een reis naar de Sovjet-Unie in juni 1936 keerde hij ontgoocheld terug. Naar aanleiding van dit bezoek schreef hij een destijds opzienbarend reisverslag. Hij verloor vele communistische en socialistische vrienden.

In de jaren veertig ontwikkelde zijn denken over het concept van de vrijheid zich: absolute vrijheid, aldus Gide, was zowel schadelijk voor de maatschappij, als voor het individu.

Invloed

Gide heeft een enorme invloed uitgeoefend op latere generaties Franse schrijvers en op de ontwikkeling van de moderne Franse roman.

Het werk van André Gide is geprezen en aangevallen, maar zowel voor- als tegenstanders erkennen zijn meesterschap over de vorm. Naast verschillende eredoctoraten van diverse universiteiten,ontving Gide de Nobelprijs voor Literatuur in 1947. In 1952 zette de Katholieke Kerk zijn werk op de lijst van verboden boeken.

Recensies
Good reads; Beautifully written for sure, although the plot is pretty steeped in a condescending, patriarchal p.o.v vis-à-vis the character of Gertrude. Satisfying twist at the end, nonetheless.
Beschadigingen
Gerepareerd met plakband en stickers op lege bladzijde

 

Extra informatie

Afmetingen 18 × 11 × 1.2 cm