Demonen van de middag

2.00

1 op voorraad

Beschrijving

Titel en schrijver
Demonen van de middag, Leo G.M. Prick
ISBN nr
90 263 0666 0
Uitgeverij, drukjaar en drukversie
Ambo, 1984, drukversie 1
Paperback of hardcover
Paperback
Aantal pagina’s
127 pagina’s
Taal en categorie
Nederlands, Gezondheid & Psychologie
Korte samenvatting
Demonen van de middag:

De psycholoog Dr. Leo G.M. Prick (1939) beschrijft de problematiek van de ontwikkelings- en veranderingsprocessen bij volwassenen op een middelbare leeftijd. Tijdens deze crisisperiode staan velen op een kruispunt van hun loopbaan. Zij realiseren zich dat ze de top van hun mogelijkheden bereikt hebben en vragen zich af of ze de rest van hun leven zo door moeten gaan.

Over de auteur
Leo Prick studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit te Groningen en psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij was werkzaam als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs en bij de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij promoveerde op een onderzoek naar de loopbaan van leraren waarbij de aandacht vooral uitging naar hun relatie met de leerlingen en hoe die in de loop der jaren verandert.

Als directeur van onderzoeks- en adviesbureau Intervu adviseerde hij schoolbesturen en ministerie op het gebied van personeelsbeleid.

Hij publiceerde verschillende boeken over psychologie, over Frankrijk en over het onderwijs. Als columnist was hij verbonden aan het weekblad Elsevier en het dagblad Trouw. Gedurende elf jaar, van 1998 tot 2009, verscheen van hem wekelijks een column in de bijlage Wetenschap en Onderwijs van NRC Handelsblad. Ook nadien is hij als medewerker aan deze krant verbonden gebleven.

Klik hier voor meer: https://leoprick.wordpress.com/about/

Recensies
(Biblion recensie, Drs. J. Wasser.): ‘Een goed leesbare verhandeling over de aard en de betekenis van de crisis in het midden van het leven, wanneer al veel definitief en niet meer herhaalbaar geworden is en zichtbaar wordt dat vroegere wensen en verwachtingen niet meer realiseerbaar zijn. Aan de hand van vele voorbeelden, literaire teksten en gespreksverslagen worden de inzichten over deze ontwikkelingsfase behandeld. Het begrip ‘generativiteit’ neemt een centrale plaats in. Ook wordt – in deze derde editie uitvoeriger – ingegaan op de vaker optredende onvrede met het werk en de hoop op iets nieuw. Aandacht wordt besteed aan zelf-beleving, relatie met anderen, confrontatie met de eindigheid van het leven en eigen beperkingen. Wensen met betrekking tot een nieuwe, andere loopbaan of werkkring worden verstandig besproken. Goed merkbaar is dat de schrijver zowel Neerlandicus als psycholoog is. De huidige tekst is nagenoeg identiek met de eerste uitgave. Op enkele punten wordt een verbeterde uitleg gegeven terwijl enkele omstreden passages weggelaten dan wel veranderd zijn.’
Beschadigingen
Geen beschadigingen