Eigenlijk geloof ik niets

2.00

1 op voorraad

Beschrijving

Titel en schrijver
Eigenlijk geloof ik niets, Gert Hekma et al.
ISBN nr.
90 51 32 0264
Uitgeverij, drukjaar en drukversie
Uitgeverij Cadans, Nijmegen, 1990, Eerste druk
Paperback of hardcover
Paperback
Aantal pagina’s
187 pagina’s
Taal en categorie
Nederlands, Essays
Korte samenvatting
Eigenlijk geloof ik niets – Essays over het werk van Gerard Reve is een bundel van essays die geschreven zijn door zeven auteurs over het denken en de filosofie van Gerard Reve. Gerard Reve was een beroemde Nederlandse schrijver en dichter. Zijn meest bekende werk is De avonden. Reve wordt gezien als een van De Grote Drie, doelend op de grote drie Nederlandse schrijvers van na de oorlog. Dit is een eer die hij deelt samen met Harry Mulisch en Willem Frederik Hermans.

In dit boek geven zeven Reve-kenners met achtergronden die variëren van filosoof tot aan letterkundige hun bijdragen over het werk en leven van Gerard Reve. Ze belichten de ontwikkelingen in het werk van Reve in de ruim veertig jaar van zijn carrière. De belangrijkste thema’s in het werk van Reve worden vanuit literaire en filosofische hoek bekeken en uitgelegd. Het denken van Reve over religie en ook de plaats die het innam in zijn leven worden onder de loep genomen, vooral op basis van latere boeken uit zijn carrière zoals Oud en eenzaam en Bezorgde ouders.

Over de auteur
De essays in dit boek zijn geschreven door zeven schrijvers.

Gert Hekma was docent homo- en genderstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de sociologie en de geschiedenis van seksualiteit.

Sjaak Hubregtse was een Nederlandse letterkundige die in 1980 ook al een studie over twee boeken van Gerard Reve uitbracht.

Johan Polak was een Nederlandse uitgever.

Gerard Raat was een professor in de Nederlandse taal.

Gerrit Steunebrink doceerde godsdienst- en cultuur filosofie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Paul van Tongeren is een Nederlands filosoof en theoloog. Hij was een hoogleraar aan zowel de Leidse Universiteit en de Radboud Universiteit. In 2021 werd hij nog gekozen tot Denker des Vaderlands.

Frans Vervooren is een Nederlandse pater die veel over religie publiceerde.

Recensies
Geen recensies beschikbaar
Beschadigingen
Geen beschadigingen