Geschiedenis geven

1.00

1 op voorraad

Beschrijving

 

ISBN nr.
9789023244653
Titel en schrijver
Geschiedenis geven, Ron de Bruin
Uitgeverij, drukjaar en drukversie
Uitgeverij Van Gorcum, 2009, eerste druk
Paperback of hardcover
Paperback
Aantal pagina’s
334
Taal en categorie
Nederlands, Studieboeken
Korte samenvatting
Sinds de eerste druk van ‘Geschiedenis geven’ zijn er nogal wat dingen verandert.

Er zijn binnen het vakgebied geschiedenis verschillende inhoudelijke discussies gevoerd, die ook aan de orde zijn geweest bij de herziening van dit boek. Passen de canon van Nederland en de tijdvakken bij elkaar? Komt de hele geschiedenis wel tot zijn recht door de gekozen items? Ron de Bruin en Meereke Bosua, hogeschooldocenten geschiedenis en vakgroepvoorzitters van de Wereldvakken aan respectievelijk de hogescholen van Rotterdam en Utrecht, en hebben de uitkomsten van deze discussiepunten verwerkt in de nieuwe versie van Geschiedenis geven. Naast deze inhoudelijke punten is het boek voorzien van een hele nieuwe vormgeving.

De opzet van het boek gaat nu uit van tien hoofdstukken, waarbij elk hoofdstuk een tijdvak behandelt.  Daarnaast  word Binnen ieder hoofdstuk aandacht besteed aan de onderwerpen van de canon van Nederland. Alle hoofdstukken starten met een didactisch kant van de zaak. Hierin wordt op toegankelijke wijze een algemeen didactisch principe vertaald naar de toepassing bij het vak geschiedenis. Aan de orde komen bijvoorbeeld niet alleen de lesvoorbereiding en de lessenserie, maar ook omgevingsonderwijs en het gebruik van beeldmateriaal.

In de daaropvolgende paragraaf staat de inhoud centraal voor één van de tien tijdvakken. Deze informatie is rijk geïllustreerd en wordt door verschillende verhalen ondersteund. In paragraaf drie van elk hoofdstuk zijn talrijke (vakoverstijgende) lessuggesties te vinden. De laatste paragraaf sluit het hoofdstuk af met een zelfstudieopdracht, waarmee de student zich kan gaan verdiepen in een bepaald thema. Dit thema sluit altijd aan bij het didactisch aspect of de achtergrondinformatie van het betreffende hoofdstuk. ‘Sporen uit de middeleeuwen’ .

op zoek naar middeleeuwse resten in je eigen omgeving en ‘Ruilbeurs’ een speurtocht naar de aanwezigheid van de klassieke oudheid in ons dagelijks leven .

Dat zijn twee voorbeelden hiervan.

Over de auteur
Ron is 49 jaar oud en woont met mijn vrouw en twee kinderen in Monster in Nederland. Het bedrijf waar hij werkt groeit.

Hij gebruikt zijn vrije tijd voor het bewerken van zijn website, het schrijven van artikelen voor MSDN en een bezoek aan de online communities.

Recensies
Dit boek heeft geen recensies
Beschadigingen
Dit boek heeft geen beschadigingen