Het Groene Boekje

1.00

1 op voorraad

Beschrijving

Titel en schrijver
Het groene boekje – Woordenlijst Nederlandse Taal, De Nederlandse Taalunie
ISBN nr.
90-12-10590-0
Uitgeverij, drukjaar en drukversie
Sdu Uitgevers / Lannoo uitgeverij – 2007 – derde druk
Paperback of hardcover
Hardcover met papierenkaft eromheen
Aantal pagina’s
1056
Taal en categorie
Nederlands – Reizen & Talen
Korte samenvatting
Dit boek neemt alle twijfel weg over de correcte spelling van het Nederlandse taal. Dit naslagwerk is samengesteld in opdracht van de Nederlandse Taalunie en is geheel in overeenstemming met de officiële spellingsregels.

In het groene boekje is een woordenlijst opgenomen van meer dan 100.000 trefwoorden. Deze woordenlijst bevat vooral woorden met spellingproblemen. Een helder overzicht van de spellingregels, gaat aan de woordenlijst vooraf ook hier ligt de nadruk op lastige spellingkwesties. Zoals hoofdletters, koppeltekens, de vervoeging van Engelse werkwoorden en de schrijfwijze van afkortingen.

Het Groene Boekje is onmisbaar voor iedereen die schrijft in het Nederlandse taal.

Over de auteur
De Nederlandse Taalunie is een kennis- en beleidsorganisatie voor het Nederlands en werd in 1980 opgericht door de Nederlandse en Belgische overheden ten behoeve van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in Nederland en Vlaanderen. Sinds 2004 is Suriname ook geassocieerd lid en de Taalunie werkt ook op diverse terreinen samen met het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
Recensies
In 1954 verscheen de ‘Woordenlijst van de Nederlandse taal’, het Groene Boekje’, met de regels voor de spelling zoals die in 1946-’47 wettelijk waren vastgesteld. Eind ’95 verscheen de eerste geheel herziene uitgave van deze lijst, met de nieuwe spellingsregels die met ingang van het nieuwe schooljaar in 1997 van kracht worden. Vooral het vervallen van de dubbelspelling bracht veel veranderingen met zich mee. De opzet van het boek is nagenoeg gelijk gebleven: een leidraad die de regels voor de spelling geeft gaat vooraf aan de alfabetische lijst, waarin de juiste spelling van woorden te vinden is. Er kwam veel kritiek op de slordigheden en inconsequenties in de eerste druk.
Beschadigingen
Geen