Humanisme

2.00

1 op voorraad

Beschrijving

Titel en schrijver
Humanisme, C.H. Schonk
ISBN
Geen ISBN
Uitgeverij, drukjaar en drukversie
Uitgeverij De Vrije Gedachte, 1979, Derde druk
Paperback of hardcover
Paperback
Aantal pagina’s
95 Pagina’s
Taal en categorie
Nederlands, Religie & Spiritualiteit
Korte samenvatting
Een handzaam boek over het humanisme dat hiermee in de derde druk verschijnt. In heldere, eenvoudige taal legt de schrijver de humanistische principes en humanistische kijk op het leven uit. Hij verliest zich daarbij niet in abstracte en theoretische beschouwingen, maar blijft bij de dagelijkse praktijk van het leven en bij de problemen en vragen die bij de hedendaagse mens voorbij komen.
De schrijver richt zich hoofdzakelijk op buitenkerkelijke, niet-godsdienstige mensen. Velen zullen hun eigen gedachtewereld terugvinden in dit boekje, met als kanttekening: wat voor de meesten ongeordend en vaag is gebleven, krijgt nu duidelijker vorm en scherper lijn.
Het vermogen van C.H. Schonk om moeilijke dingen op een voor iedereen begrijpelijke manier uit te leggen, hangt ongetwijfeld samen met het werk dat hij heeft gedaan in het Humanistisch Verbond. De inhoud van dit boekje legt hier duidelijk getuigenis van af.
Over de auteur
Cees Schonk (1908-1990) was een Nederlandse Humanist en schrijver. Hij werd in 1948 lid van het Humanistisch Verbond (HV) en behoorde tot de zogenaamde religieus-humanisten.  In 1949 werd hij raadsman bij het verbond en verliet hij zijn goedbetaalde baan als chemicus. Schonk speelde een grote rol bij de ontwikkeling van de geestelijke verzorging binnen het verbond.

In 1954 werd Schonk lid van het net opgerichte Commissie Praktisch Humanisme, wat deel uitmaakte van de Geestelijk Raadswerk van het HV. Ook was hij contactpersoon bij het Verbond voor de ministeries van Defensie en Justitie.

Schonk gaf richtinggevend beleid aan gemeenschappen verbonden met het HV. Hij zorgde ervoor dat humanistische vormen van uitvaartbegeleiding en huwelijksbevestiging van de grond kwamen. Ook had hij de taak om een centrale dienst op te zetten voor geestelijke verzorging van ouderen en zieken.

Schonk hield regelmatig lezingen en radiopraatjes waar hij zijn ideeën uitdroeg. Negentien van deze praatjes werden afgedrukt in Het Woord van de Week.

Recensies
Geen recensies beschikbaar
Beschadigingen
Geen beschadigingen