Mijn vader

2.00

Uitverkocht

Beschrijving

Titel en schrijver
Mijn vader, Nico ter Linden
ISBN nr.
978-94-600-3391-9
Uitgeverij, drukjaar en drukversie
Balans, 2011, tweede druk
Paperback of hardcover
Hardcover
Aantal pagina’s
69 pagina’s
Taal en categorie
Nederlands, Geschiedenis & Politiek
Korte samenvatting
Mijn vader

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid, dichtte Marnix Gijsen, en getuige dit fijnzinnige en ontroerende boekje gelden
die woorden ook voor Nico ter Lindens vadertje, die op negenennegentig jarige leeftijd stierf. Flarden verleden komen
in deze eeuw van mijn vader voorbij, een ver verleden naar het schijnt, terwijl het toch maar zo kort geleden is.

Over de auteur
Nico Marius Adriaan ter Linden (Amersfoort, 26 juli 1936 – Amsterdam, 28 januari 2018) was een Nederlandse predikant en auteur. Hij studeerde theologie in Utrecht, Nijmegen en de Verenigde Staten. Ter Linden stond als predikant in Stompetoren, Alkmaar, Nijmegen en van 1977 tot 1995 in de Westerkerk te Amsterdam. Vanuit deze kerk bracht hij een eigen programma op de NCRV-televisie: ‘Op verhaal komen in de Wester.’ Hij heeft onder andere in 1998 het huwelijk van prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven en Marilène van den Broek bevestigd en hun kinderen gedoopt.

Auteur

Als auteur werd Ter Linden vooral bekend door de verhalenserie Het verhaal gaat, waarin hij in de traditie van de Amsterdamse School, doch op eigen wijze, de Bijbel hervertelt. Het zesde en laatste deel kwam vlak voor zijn emeritaat eind 2003 uit. Ook was hij columnist van dagblad Trouw.

Hij was de jongere broer van Carel ter Linden, voormalig predikant van de Kloosterkerk in Den Haag. Hij stierf na een ziekteperiode in 2018 op 81-jarige leeftijd.

Recensies
M.C. Brak: ‘’Ik ben een Elburgse jongen’, zei zijn vader op een van zijn laatste dagen, en in dit boekje denkt de auteur Nico ter Linden (1936) erover na wat hij daarmee bedoeld zou kunnen hebben. Dit riep bij hem herinneringen op aan zijn eigen jeugd, en wat zijn vader daarin voor hem representeerde: ‘eenvoud en godsvrucht, toevertrouwd erfgoed, geborgenheid.’ Ter Linden beschrijft op liefdevolle en tegelijk nuchtere wijze het leven van zijn vader, zowel de Elburgse familie waaruit deze voortkwam als het gezin dat hij op zijn beurt met zijn vrouw voor hun kinderen schiep. ‘God onze Vader’, zo concludeert Ter Linde, ‘Dankzij hem hebben die woorden voor mij betekenis gekregen.’’
Beschadigingen
Geen beschadigingen