Terug de polder in

2.00

2 op voorraad

Beschrijving

Titel en schrijver
Terug de polder in, Ferdinand Grapperhaus
ISBN nr
9789035139909
Uitgeverij, drukjaar en drukversie
Uitgeverij Bert Bakker, 2013, eerste druk
Paperback of hardcover
Paperback
Aantal pagina’s
255 pagina’s
Taal en categorie
Nederlands, Business
Korte samenvatting
Terug de polder in:

Terug de polder in gaat over de problemen op de arbeidsmarkt, die ons dagelijks werk en onze toekomst ingrijpend beïnvloeden. Ferdinand Grapperhaus laat overtuigend zien dat radicale veranderingen nodig zijn om de arbeidsmarkt weer vlot te trekken.

Over de auteur
Ferdinand Bernhard Joseph Grapperhaus is een Nederlands politicus, advocaat en jurist. Sinds 26 oktober 2017 is hij minister van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III voor het CDA.

Grapperhaus haalde in 1977 zijn eindexamen Gymnasium alfa op het Aloysius College in Den Haag. Daarna studeerde hij tussen 1977 en 1984 Rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam bij Paul van der Heijden op het proefschrift Werknemersconcurrentie: beperkingen aan concurrerende activiteiten van de ex-werknemer ten opzichte van zijn voormalig werkgever.

Recensies
Drs. M.H. Langelaan: ‘Het poldermodel hapert al enige jaren. Hervormingen op belangrijke maatschappelijke onderwerpen komen laat of helemaal niet tot stand. Zo was er de afgelopen jaren telkens onvoldoende draagvlak om de woningmarkt, de zorg of de arbeidsmarkt te vernieuwen. In dit boek geeft de auteur, kroonlid van de SER en hoogleraar Europees arbeidsrecht, een samenhangende analyse van de problemen die ten grondslag liggen aan het onvermogen om de noodzakelijke vernieuwingen op de arbeidsmarkt door te voeren. Tegen de achtergrond van de toenemende individualisering, technologisering en globalisering, komen onder andere aan de orde het functioneren van de vakbeweging, de verantwoordelijkheden van werkgevers jegens werknemers, de groeiende inkomensverschillen en de noodzaak van langer doorwerken. Vlot geschreven, scherpe analyse van de problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt en pleidooi voor herstel van het poldermodel om te komen tot de noodzakelijke hervorming van de arbeidsmarkt. Maatschappelijk zeer relevant thema. Bevat literatuurlijst. Interessant voor beleidsmakers, wetenschapsbeoefenaars en opiniemakers.’
Beschadigingen
Er zijn geen beschadigingen.