Woorden te kort

2.00

1 op voorraad

Beschrijving

Titel en schrijver
Woorden te kort, Lize Stilma
ISBN nr.
90-242-4979-1
Uitgeverij, drukjaar en drukversie
Uitgeverij Kok-Kampen, 1990, Eerste Druk
Paperback of hardcover
Paperback
Aantal pagina’s
119 pagina’s
Taal en categorie
Nederlands, Geschiedenis & Politiek
Korte samenvatting
Woorden te kort

In dit boekje heeft Lize Stilma geprobeerd samen te vatten wat er gebeurde toen voor en tijdens de tweede wereldoorlog de ene mens de ander ging verachten en tot zondebok van eigen falen uitriep. Ze beschrijft wat er voor gruwelijkheden mogelijk zijn, wanneer de naaste als ongedierte word gezien dat het beste kan worden uitgeroeid. Door de verhalen loopt als een rode draad de waarschuwing tegen een dictatoriaal systeem dat de massa weet te vangen met overtuigend klinkende kreten, met belofte voor betere tijden wanneer die ene vijand van de aardbodem is verdwenen. Eigenlijk zijn er woorden tekort om uit te leggen  wat er in het verleden is gebeurd, maar anderzijds kan niet vaak genoeg worden herhaald, dat wat er er toen uitgedacht en uitgevoerd is, nooit meer mag gebeuren. De auteur richt zich vooral tot de jongen mensen, want zij hebben de toekomst min of meer in handen.

Over de auteur
Geen informatie beschikbaar
Recensies
(Biblion recensie, B. Freriks.): ‘’Er zijn getallen die ons begripsvermogen te boven gaan en dat is met name het geval wanneer over de Tweede Wereldoorlog wordt gesproken.’ Met deze zin begint Lize Stilma haar eigen samenvatting van wat er in die periode heeft plaatsgevonden. Toch gebruikt zij veel getallen die als achtergrond moeten dienen bij de gruwelen die de nazi’s in de oorlog vooral ten opzichte van de joden bedreven. In negentien hoofdstukken worden facetten van deze misdaad beschreven. Het gaat daarbij niet om een uitputtende opsomming; door de beknoptheid is het daarom geschikt voor jonge mensen vanaf ca. 15 jaar, waarvoor het boek ook in eerste instantie bedoeld is. Eigenlijk zijn er geen woorden voor om datgene wat heeft plaatsgevonden: de deportaties, de ervaringen in de kampen etc. te beschrijven. Toch kan terecht volgens de schrijfster niet vaak genoeg worden herhaald dat zoiets nooit meer mag plaatsvinden.’
Beschadigingen
Geen beschadigingen