Informatie voor werkgevers

Werkgevers kunnen informatie vinden over de participatiewet op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong/vraag-en-antwoord/wat-is-de-overheid-van-plan-met-de-participatiewet.html

Daarnaast vind u informatie bij u plaatselijke gemeente of het werkgeverservicepunt, klik op

Werkgeversservicepunt Zuidoostbrabant

Keurmerk werkgevers